• NEWS

  icon Dự án xe buýt

  kaze.jpg

  http://www.becamex-tokyu-bus.com/vi

  VIDEO GIỚI THIỆU XE BUÝT KAZE

  Từ ngày 20 tháng 9 năm 2014 tuyến xe buýt “KAZE SHUTTLE” đã bắt đầu vận hành thử nghiệm, giá vé là 10,000 VND đối với tất cả các cự ly trên toàn tuyến.

  BẢN ĐỒ LỘ TUYẾN VẬN HÀNH

   

  THỜI GIAN BIỂU VẬN HÀNH

  Tải về Biểu đồ giờ

  HÌNH ẢNH CỦA XE BUÝT KAZE

  Bus 1.jpg

  Bus 2.jpg

  Bus 3.jpg

  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XE BUÝT BECAMEX TOKYU