NEWS

Tin tức

18/03/2017

THÀNH LẬP HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG

Hiệp hội Bất động sản Bình Dương được thành lập ngày 29/12/2016 và Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kì 2017 – 2022) được tổ chức ngày 18/3/2017.

Mục đích là tập hợp, đoàn kết các hội viên nhằm hỗ trợ nhau về chuyên môn, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với cơ quan nhà nước.

Tại đại hội, Ông Trần Khắc Thạch, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương được được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ I (2017-2022).

Công ty Becamex Tokyu là thành viên chính thức của Hiệp hội.

 

Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2017 – 2022)