NEWS

Tin tức

08/09/2016

Hướng đến Thành phố xanh, sạch, đẹp!

Vào ngày 24/8/2016, Công ty Becamex Tokyu đã tổ chức hoạt động định kỳ để làm sạch môi trường.

Tất cả nhân viên của Becamex Tokyu và các khách mời đặc biệt đến từ Công ty Becamex Tokyu Bus cũng đã tham gia thu nhặt rác xung quanh khu vực hikari (Khu ẩm thức và mua sắm phía sau Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương)

Bằng nụ cười, bằng trái tim mình, chúng tôi muốn góp phần làm cho Tokyu Bình Dương Garden City thêm sạch đẹp hơn!!!

20160824_114719120160824_114955