NEWS

Tin tức

01/06/2011

Lãnh đạo Becamex IDC thăm Tokyu Tama Den-en Toshi

Tháng 6 năm 2011, cán bộ lãnh đạo của Becamex IDC Corp. trong chuyến công tác tham dự Hội thảo thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương miền Nam Việt Nam đã đến thăm Khu đô thị Tokyu Tama Den en Toshi. Cán bộ lãnh đạo của BECAMEX IDC đã bày tỏ sự quan tâm đối với sự nghiệp “kiến tạo đô thị” của Tokyu Corporation, một tập đoàn có lịch sử hoạt động trên 90 năm trong tất cả các lĩnh vực giao thông, bất động sản, bán lẻ,v.v… Từ tháng 6 đến tháng 7, cán bộ lãnh đạo của Tokyu Corporation cũng đã liên tục đến thăm tỉnh Bình Dương để tìm hiểu, nghiên cứu về đầu tư vào Việt Nam.

2013June-1.JPGKhu phố Tama Plaza do Tokyu Corporation phát triển

2013June-2.JPGNhà ga Tama Plaza Tuyến đường sắt Tokyu Den-en Toshi

2013June-3.JPGKhu căn hộ cao cấp tại Khu đô thị Tokyu Tama Den-en