• NEWS

    ニュース

    2020年10月 13日

    (Tiếng Việt) TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KINH TẾ – XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG 5 NĂM (GIAI ĐOẠN 2015 – 2020), TRONG KHUÔN KHỔ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

    申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。