• NEWS

  Giới thiệu về tỉnh Bình Dương

  map

  Diện tích tự nhiên:
  2,695.22km2
  Dân số:
  2,67 triệu người (Số liệu năm 2021)
  Mức tăng trưởng GRDP:
  6,91% (kế hoạch tăng 8,6 – 8,8%, số liệu năm 2020)
  Cơ cấu nền kinh tế:
  Công nghiệp – 66.8%
  Dịch vụ 22.4%
  Nông-lâm-ngư nghiệp 2.6%
  Tình hình đầu tư hiện tại: Có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13,765 hecta
  Dự án vốn đầu tư nước ngoài:
  3932 dự án (Số liệu tháng 12/2020)
  Tổng vốn đầu tư nước ngoài:
  35,4 tỷ đô la (Số liệu tháng 12/2020)
  Dự án trong nước:
  48.456 dự án (Số liệu tháng 12/2020)
  Vốn đầu tư trong nước:
  18.9 tỷ đô la (Số liệu tháng 12/2020)
  Website:
  http://www.binhduong.gov.vn