• NEWS

  Giới thiệu về tỉnh Bình Dương

  map

  Diện tích tự nhiên:
  2.695,22km2
  Dân số:
  1,7 triệu người
  Mức tăng trưởng GDP:
  14,5%/năm.
  Cơ cấu nền kinh tế
  Công nghiệp 63%
  Dịch vụ 32,6%
  Nông nghiệp 4,4%
  Tình hình đầu tư hiện tại: có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.000 hecta
  Dự án vốn đầu tư nước ngoài:
  2.000 dự án
  Tổng vốn đầu tư nước ngoài:
  15 tỷ đô la
  Dự án trong nước:
  10.000 dự án
  Vốn đầu tư trong nước:
  4,3 tỷ đô la
  Website:
  http://www.binhduong.gov.vn