NEWS

Giới thiệu về tỉnh Bình Dương

map

Diện tích tự nhiên:
2,695.22km2
Dân số:
2,67 triệu người (Số liệu năm 2021)
Mức tăng trưởng GRDP:
6,91% (kế hoạch tăng 8,6 – 8,8%, số liệu năm 2020)
Cơ cấu nền kinh tế:
Công nghiệp – 66.8%
Dịch vụ 22.4%
Nông-lâm-ngư nghiệp 2.6%
Tình hình đầu tư hiện tại: Có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13,765 hecta
Dự án vốn đầu tư nước ngoài:
3932 dự án (Số liệu tháng 12/2020)
Tổng vốn đầu tư nước ngoài:
35,4 tỷ đô la (Số liệu tháng 12/2020)
Dự án trong nước:
48.456 dự án (Số liệu tháng 12/2020)
Vốn đầu tư trong nước:
18.9 tỷ đô la (Số liệu tháng 12/2020)
Website:
http://www.binhduong.gov.vn