• NEWS

  Tài liệu quảng cáo

  Ngày Mô tả Tải về
  PR112018 11/2018 GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN TOKYU Download [VIET]
  View online [VIET]
  PR082017 08/2017 Cẩm nang giới thiệu tổng quan về Thành phố Mới Bình Dương Download [VIET] [JPN]

  View online [VIET]

  [JPN]

  PR012017 01/2017 Leaflet giới thiệu thông tin về dự án MIDORI PARK Download [VIET] [ENG]

  View online [VIET] [ENG]

  PR072013 29/7/2013 Các địa điểm nổi tiếng ở Bình Dương được đăng tải trên tạp chí Sketch – Nhật Bản Download  [JPN]

  View online  [JPN]