• NEWS

  Tài liệu quảng cáo

  Ngày Mô tả Tải về
  PR062021 06/2021 Cẩm Nang Thành Phố Mới Bình Dương năm 2021 Tải về [VIET] [ENG] [JPN] [CHN] [KOR]
  Xem file [VIET] [ENG] [JPN] [CHN] [KOR]
  PR052021 05/2021 Dịch vụ Giao dịch Một cửa của Becamex Tokyu Tải về [VIET] [ENG]
  Xem file [VIET] [ENG]
  PR112018 11/2018 GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN TOKYU Tải về [ENG] [VIET]
  Xem file [ENG] [VIET]
  PR082017 08/2017 Cẩm nang giới thiệu tổng quan về Thành phố Mới Bình Dương Tải về [VIET] [JPN]

  Xem file [VIET] [JPN]

  PR012017 01/2017 Leaflet giới thiệu thông tin về dự án MIDORI PARK Tải về [VIET] [ENG]

  Xem file [VIET] [ENG]

  PR072013 29/7/2013 Các địa điểm nổi tiếng ở Bình Dương được đăng tải trên tạp chí Sketch – Nhật Bản Tải về [JPN]

  Xem file  [JPN]