• NEWS

  Triết lý công ty

  HƯỚNG ĐẾN MỘT THỜI ĐẠI TƯƠI ĐẸP

  “Vẻ đẹp”, đó là một tiêu chí, tiêu chuẩn giá trị hướng đến thời đại kế tiếp của Tập đoàn Tokyu. “Vẻ đẹp” chúng tôi truy cầu ở đây là những cảm nhận sâu sắc của mọi người trong một môi trường nơi con người, xã hội, thiên nhiên hài hòa với nhau, không có biên giới và vượt thời đại. Tập đoàn Tokyu lấy việc “tạo ra môi trường sống đẹp” tinh tế, chất lượng cao, khỏe mạnh, cảm động đến lòng người để làm mục tiêu kinh doanh, và dốc hết sức để thực hiện điều này. Thêm vào đó, Công ty mong mỏi có thể giúp cho mỗi một người dân sống theo ý mình muốn, có thể cảm nhận được hạnh phúc, trong một “xã hội hài hòa” an lành, đầy tình thương. Trong khẩu hiệu “Hướng tới một cuộc sống tươi đẹp” có gửi gắm quyết tâm của công ty Tập đoàn Tokyu luôn tự thể hiện vẻ đẹp của mình và ý chí trở thành người đi tiên phong trong việc tạo ra môi trường sống đẹp.

  Chúng tôi quyết tâm xây dựng công ty, và cùng chia sẻ triết lý này

  Triết lý tồn tại Sáng tạo môi trường sống đẹp, truy cầu xã hội hài hòa và hạnh phúc của mỗi con người.
  Triết lý kinh doanh Dựa trên việc tự lập và cùng sáng tạo, để nâng cao sức mạnh trên mọi phương diện, tạo nên một nhãn hiệu được mọi người tin tưởng và yêu mến.

  1. Đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, tạo ra những kỳ vọng mới.
  2. Thực hiện kinh doanh hướng đến sự hài hòa với môi trường thiên nhiên.
  3. Có tầm nhìn ra thế giới, cải cách kinh doanh.
  4. Tôn trọng cá tính, giúp phát huy năng lực mỗi người.

  Thực hiện các điều trên, để chu toàn trách nhiệm đối với xã hội của công ty.

  Triết lý hành động Hoàn thành trách nhiệm của bản thân, cùng nâng cao giá trị cho nhau, tự cải cách chính mình dựa trên ý thức hệ toàn cầu

  Ý nghĩa tồn tại

  Công ty BECAMEX TOKYU chúng tôi vừa tôn trọng văn hóa và cách sống của Việt Nam, vừa tiếp thu cái hay của Nhật Bản, quyết tâm “phát triển đô thị” làm cho người dân cảm thấy dễ sống nhất, và để tạo ra “môi trường sống tươi đẹp” tại Việt Nam .

  Ngoài ra, thông qua các hoạt động này, cống hiến cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.