NEWS

Lịch sử phát triển


2018 18/8 Lễ hội Đêm Hè – Tanabata cùng với Conan được tổ chức lần đầu tiên tại Thành Phố Mới Bình Dương
Lễ hội Đêm Hè – Tanabata cùng với Conan được tổ chức lần đầu tiên tại Thành Phố Mới Bình Dương
Lễ hội Đêm Hè – Tanabata cùng với Conan được tổ chức lần đầu tiên tại Thành Phố Mới Bình Dương

2/8 The Coffee House mở cửa hàng đầu tiên tại hikari
The Coffee House mở cửa hàng đầu tiên tại hikari
The Coffee House mở cửa hàng đầu tiên tại hikari