NEWS

Lịch sử phát triển


2019 7/31 LỄ KHỞI CÔNG PHẦN THÂN DỰ ÁN “SORA gardens II”
LỄ KHỞI CÔNG PHẦN THÂN DỰ ÁN “SORA gardens II”
LỄ KHỞI CÔNG PHẦN THÂN DỰ ÁN “SORA gardens II”