NEWS

Lịch sử phát triển


2019 29/6 Lớp học bóng bầu dục cho trẻ em lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Mới Bình Dương
Lớp học bóng bầu dục cho trẻ em lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Mới Bình Dương
Lớp học bóng bầu dục cho trẻ em lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Mới Bình Dương

20/6 Triển khai dự án khu thương mại “MIDORI PARK SQUARE”
Triển khai dự án khu thương mại “MIDORI PARK SQUARE”
Triển khai dự án khu thương mại “MIDORI PARK SQUARE”

11/6 Dự án chung cư cao cấp thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương 「MIDORI PARK The VIEW」hoàn thành cất nóc theo đúng tiến độ
Dự án chung cư cao cấp thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương 「MIDORI PARK The VIEW」hoàn thành cất nóc theo đúng tiến độ
Dự án chung cư cao cấp thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương 「MIDORI PARK The VIEW」hoàn thành cất nóc theo đúng tiến độ