NEWS

Lịch sử phát triển


2018 20/6 Quầy mới Ikkyu Shyokudo khai trương tại Khu ẩm thực hikari
Quầy mới Ikkyu Shyokudo khai trương tại Khu ẩm thực hikari
Quầy mới Ikkyu Shyokudo khai trương tại Khu ẩm thực hikari

1/6 SINJEON TOKBOKKI chính thức khai trương tại Thành Phố Mới Bình Dương
SINJEON TOKBOKKI chính thức khai trương tại Thành Phố Mới Bình Dương
SINJEON TOKBOKKI chính thức khai trương tại Thành Phố Mới Bình Dương