NEWS

Lịch sử phát triển


2018 31/5 NHÀ HÀNG BIA FACTORY TRONG KHU PHỐ TÂY TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
NHÀ HÀNG BIA FACTORY TRONG KHU PHỐ TÂY TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
NHÀ HÀNG BIA FACTORY TRONG KHU PHỐ TÂY TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

26/5 Sự kiện
Sự kiện "Tuần lễ Vàng Doraemon" lần đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương
Sự kiện "Tuần lễ Vàng Doraemon" lần đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương

13/5 Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018
Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018
Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018

12/5 Dalat House chính thức khai trương tại SORA gardens
Dalat House chính thức khai trương tại SORA gardens
Dalat House chính thức khai trương tại SORA gardens