NEWS

Lịch sử phát triển


2018 22/12 Sự kiện Giáng sinh 2018 tại Khu ẩm thực hikari
Sự kiện Giáng sinh 2018 tại Khu ẩm thực hikari
Sự kiện Giáng sinh 2018 tại Khu ẩm thực hikari

18/12 Trang trí Giáng sinh 2018 tại MIDORI PARK HARUKA
Trang trí Giáng sinh 2018 tại MIDORI PARK HARUKA
Trang trí Giáng sinh 2018 tại MIDORI PARK HARUKA

14/12 GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN QUỐC TẾ U-13 VIỆT NAM – NHẬT BẢN (Tổ chức tại Bình Dương)
GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN QUỐC TẾ U-13 VIỆT NAM – NHẬT BẢN (Tổ chức tại Bình Dương)
GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN QUỐC TẾ U-13 VIỆT NAM – NHẬT BẢN (Tổ chức tại Bình Dương)

10/12 Khai trương quầy mới Cô Ba tại Khu ẩm thực hikari
Khai trương quầy mới Cô Ba tại Khu ẩm thực hikari
Khai trương quầy mới Cô Ba tại Khu ẩm thực hikari