NEWS

Lịch sử phát triển


2018 18/11 Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018 lần thứ 2
Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018 lần thứ 2
Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018 lần thứ 2

17/11 hikari khai trương quầy mới “Hủ Tiếu Cách”
hikari khai trương quầy mới “Hủ Tiếu Cách”
hikari khai trương quầy mới “Hủ Tiếu Cách”

1/11 THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH GIỮA TẬP ĐOÀN TOKYU VÀ TẬP ĐOÀN MITSUBISHI JISHO TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH GIỮA TẬP ĐOÀN TOKYU VÀ TẬP ĐOÀN MITSUBISHI JISHO TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH GIỮA TẬP ĐOÀN TOKYU VÀ TẬP ĐOÀN MITSUBISHI JISHO TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM