NEWS

Lịch sử phát triển


2018 12/10 Sự kiện bia tháng 10 Oktoberfest lần 2 diễn ra tại SORA gardens
Sự kiện bia tháng 10 Oktoberfest lần 2 diễn ra tại SORA gardens
Sự kiện bia tháng 10 Oktoberfest lần 2 diễn ra tại SORA gardens

4/10 Công ty Becamex Tokyu nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì những đóng góp phát triển kinh tế theo diện đầu tư FDI
Công ty Becamex Tokyu nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì những đóng góp phát triển kinh tế theo diện đầu tư FDI
Công ty Becamex Tokyu nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì những đóng góp phát triển kinh tế theo diện đầu tư FDI