NEWS

Lịch sử phát triển


2019 29/1 Lễ động thổ dự án MIDORI PARK HARUKA giai đoạn 3
Lễ động thổ dự án MIDORI PARK HARUKA giai đoạn 3
Lễ động thổ dự án MIDORI PARK HARUKA giai đoạn 3

19/1 Sự kiện mở bán “Shop house” mặt tiền đường Lý Thái Tổ và Trần Quốc Toản thuộc dự án MIDORI PARK
Sự kiện mở bán “Shop house” mặt tiền đường Lý Thái Tổ và Trần Quốc Toản thuộc dự án MIDORI PARK
Sự kiện mở bán “Shop house” mặt tiền đường Lý Thái Tổ và Trần Quốc Toản thuộc dự án MIDORI PARK