NEWS

Lịch sử phát triển


2014 06/06
Sau gần một năm rưỡi thi công, dự án SORA gardens I đã chính thức hoàn thành xây dựng phần thô theo đúng tiến độ đã đề ra. Ngày 6/6/2014, chủ đầu tư của dự án là công ty TNHH BECAMEX TOKYU đã cùng nhà thầu chính là công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh Hòa Bình thực hiện Lễ Cất Nóc tòa nhà SORA gardens I.
LỄ CẤT NÓC TÒA NHÀ SORA GARDENS I

Sau gần một năm rưỡi thi công, dự án SORA gardens I đã chính thức hoàn thành xây dựng phần thô theo đúng tiến độ đã đề ra. Ngày 6/6/2014, chủ đầu tư của dự án là công ty TNHH BECAMEX TOKYU đã cùng nhà thầu chính là công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh Hòa Bình thực hiện Lễ Cất Nóc tòa nhà SORA gardens I.