NEWS

Lịch sử phát triển


2013 19/04
Cùng với việc mở bán dự án SORA gardens, BECAMEX TOKYU đã khai trương Khu căn hộ mẫu ngày 19 tháng 4 năm 2013. Tại đây khách hàng có thể tham quan 2 căn hộ mẫu trong thực tế, ngoài ra còn có nhiều không gian có thể trải nghiệm về “Chất lượng Nhật Bản”, ý tưởng “Garden” hay các ý tưởng phát triển Thành Phố Mới Bình Dương trong tương lai thông qua các mô hình, phim ảnh.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BECAMEX IDC cùng ông Koshimura Toshiaki Chủ tịch Tập đoàn TOKYU đã cắt băng khánh thành. BECAMEX TOKYU tiếp tục xúc tiến để hoàn thành dự án SORA gardens cũng như dự án tổng thể Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương.
KHAI TRƯƠNG KHU CĂN HỘ MẪU

Cùng với việc mở bán dự án SORA gardens, BECAMEX TOKYU đã khai trương Khu căn hộ mẫu ngày 19 tháng 4 năm 2013. Tại đây khách hàng có thể tham quan 2 căn hộ mẫu trong thực tế, ngoài ra còn có nhiều không gian có thể trải nghiệm về “Chất lượng Nhật Bản”, ý tưởng “Garden” hay các ý tưởng phát triển Thành Phố Mới Bình Dương trong tương lai thông qua các mô hình, phim ảnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc BECAMEX IDC cùng ông Koshimura Toshiaki Chủ tịch Tập đoàn TOKYU đã cắt băng khánh thành. BECAMEX TOKYU tiếp tục xúc tiến để hoàn thành dự án SORA gardens cũng như dự án tổng thể Khu đô thị vườn Tokyu Bình Dương.