NEWS

Lịch sử phát triển


2011 01/06
Tháng 6 năm 2011, cán bộ lãnh đạo của Becamex IDC Corp. trong chuyến công tác tham dự Hội thảo thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương miền Nam Việt Nam đã đến thăm Khu đô thị Tokyu Tama Den en Toshi. Cán bộ lãnh đạo của BECAMEX IDC đã bày tỏ sự quan tâm đối với sự nghiệp “kiến tạo đô thị” của Tokyu Corporation, một tập đoàn có lịch sử hoạt động trên 90 năm trong tất cả các lĩnh vực giao thông, bất động sản, bán lẻ,v.v… Từ tháng 6 đến tháng 7, cán bộ lãnh đạo của Tokyu Corporation cũng đã liên tục đến thăm tỉnh Bình Dương để tìm hiểu, nghiên cứu về đầu tư vào Việt Nam.
LÃNH ĐẠO BECAMEX IDC THĂM TOKYU TAMA DEN-EN TOSHI

Tháng 6 năm 2011, cán bộ lãnh đạo của Becamex IDC Corp. trong chuyến công tác tham dự Hội thảo thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương miền Nam Việt Nam đã đến thăm Khu đô thị Tokyu Tama Den en Toshi. Cán bộ lãnh đạo của BECAMEX IDC đã bày tỏ sự quan tâm đối với sự nghiệp “kiến tạo đô thị” của Tokyu Corporation, một tập đoàn có lịch sử hoạt động trên 90 năm trong tất cả các lĩnh vực giao thông, bất động sản, bán lẻ,v.v… Từ tháng 6 đến tháng 7, cán bộ lãnh đạo của Tokyu Corporation cũng đã liên tục đến thăm tỉnh Bình Dương để tìm hiểu, nghiên cứu về đầu tư vào Việt Nam.