NEWS

Tin tức

07/12/2016

“Hoạt động làm sạch môi trường” cùng với sinh viên trường EIU và Tỉnh đoàn Bình Dương.

Vào ngày 7/12/2016 vừa qua công ty Becamex Tokyu tổ chức hoạt động làm sạch môi trường. Lần này, quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng hơn nữa với sự tham gia của sinh viên trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU) và cán bộ viên chức của Tỉnh đoàn và các […]