• NEWS

    Tin tức

    27/06/2012

    Tokyu Corporation và Becamex IDC Corp. ký kết ghi nhớ hợp tác giao thông

    Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Tokyu Corporation và Becamex IDC Corp. đã ký kết ghi nhớ về việc hợp tác phát triển hệ thống giao thông tại tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương về mặt chiến lược nằm ở vị trí quan trọng như là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có […]