• NEWS

    Tin tức

    09/10/2017

    XE BUÝT BECAMEX TOKYU LƯU THÔNG VÀO SẢNH SAU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

    Được sự hỗ trợ của UBND Tỉnh và Sở GiaoThôngVận Tải Bình Dương và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến Trung tâm hành chính Tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính, cán bộ công nhân viên chức đi làm việc mỗi ngày, từ ngày 9/10/2017, xe buýt KAZE của BECAMEX TOKYU BUS sẽ lưu thông vào sảnh sau Trung tâm Hành chính Tỉnh.