• NEWS

  Tin tức

  20/05/2019

  Buổi giới thiệu về trường Quốc tế Việt Hoa

  Vào ngày 26/5/2019, buổi giới thiệu về trường sẽ được diễn ra tại Becamex Tokyu Sales Galary, Đại lộ Hùng Vương, Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhà trường sẽ trình bày các thông tin bằng 3 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa). Ngoài ra, để thuận lợi cho người tham gia, sẽ có 2 buổi giới thiệu (sáng và chiều).

  • Buổi sáng: 10h~11h30.
  • Buổi chiều: 14h~15h30.

  Đăng ký tham gia theo link dưới đây:

  Tiếng Việt:
  https://docs.google.com/forms/d/1y5vBHzVeFpukD8NAkNNEm06Ukm5CdL0Hyq0hm0bKwHA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1i9_5gMw9HQRvKtPsVm1nViNF84qdrTpmbsZEA6kZVl-TIIAbPNp6_wcM
  Tiếng Hoa:
  https://docs.google.com/forms/d/1iUi7GQC611_w6xg3qRQXaxMWVjZDjoe-F48bFmqdMA8/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR00dA77di2C8Fzh5-o-vV_dXwAb4wTAdKjp3kqo9qTfaXaBl4Dvayo6GEQ
  Tiếng Anh:
  https://docs.google.com/forms/d/1ihcB2BEPKAkwZ2jju5_r1KXqFWTJK6grA2c4THyWtyM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0Q4aPpxlbm7I__vW5sfZGzDuc4RhVmhtFasTufBrigRGKayAZY4cJIlRc