• NEWS

  ニュース

  2018年5月 31日

  (Tiếng Việt) NHÀ HÀNG BIA FACTORY TRONG KHU PHỐ TÂY TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

  2018年5月 26日

  (English) Doraemon came to Tokyu Binh Duong Garden City at Doraemon Golden Week 2018

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語と ベトナム語 のみです。

  2018年5月 18日

  (Tiếng Việt) Các em trường Ngô Thời Nhiệm “Khởi động mùa hè cùng Doraemon đi tìm kho báu”

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

  2018年5月 14日

  (English) Dalat House has opened in SORA gardens

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 アメリカ英語と ベトナム語 のみです。

  2018年5月 13日

  (Tiếng Việt) Giải Tennis Becamex Tokyu Open 2018

  申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。